Normativa

Poden utilitzar la biblioteca del centre el conjunt de l’alumnat, els seus pares i mares, el professorat i el personal d’administració i serveis.

SERVEI DE PRÉSTEC

DOCUMENTS EXEMPLARS DURADA RENOVACIÓ
Llibres de lectura obligatoris i optatius 3 màxim 14 dies 7 dies
Resta del fons 30 dies 15 dies
Revistes 2 exemplars 7 dies 7 dies
 • Només es podrà renovar un document si aquest no està reservat per un altre usuari.
 • Caldrà fer les reserves de forma personal a la biblioteca o contactar a través del correu bibliogili@gmail.com
 • Resten exclosos de préstecs els diccionaris, enciclopèdies i atles
 • En cas de pèrdua o deteriorament d’algun document, aquest s’haurà de restituir.
 • Per cada dia de retard en el retorn d’un document s’aplicarà una penalització de dos dies sense accés al servei de préstec. 
 • El tercer cop que un alumne torni un document amb retard, el préstec serà bloquejat durant la resta de curs.

HORARI

La biblioteca obrirà de dilluns a divendres de 10’00 a 14’00h. Fora d’aquest horari no es podrà utilitzar la instal·lació.

NORMES D’ÚS

 • A la biblioteca cal romandre en silenci, especialment si altres usuaris estan estudiant. No es pot realitzar cap activitat que molesti els altres usuaris
 • El material utilitzat s’ha de deixar en el seu lloc o a la taula de la persona responsable de la biblioteca.
 • Durant les hores dels patis només es podrà sortir de la biblioteca per l’accés que porta a l’exterior.
 • No es poden utilitzar els accessos a la biblioteca com a drecera per entrar o sortir de l’edifici.
 • No està permès menjar ni beure.
 • Cal deixar les taules i cadires netes i endreçades.
 • L’incompliment de les normes comportarà l’expulsió de la biblioteca i serà posada en coneixement del tutor respectiu o del cap d’estudis.